da li ste spremni da 

STUDIRATE 
U INOSTRANSTVU 
VEĆ OD DANAS?

Ako je odgovor da

Naša priča

Naš glavni cilj je da informišemo mlade ljude i uputimo ih u pravom akademskom smijeru uz pomoć konsultacija i mentorske podrške. Naši konsultati su experti sa iskustvom u oblasti akademske mobilnosti. Moto naše agencije je da je obrazovanje karta za svijet, a da je znanje moć. Studije u inostranstvu su na ovim prostorima dugo smatrane za luksuz nedostupan prosječnom mladom čovjeku i najčešće rezervisan za bogate pojedince ili genijalce sa izvrsnim uspjehom u školi. Saznajte već od danas da to nije tako!


školovanje u inostranstvu

Postoje tri dimenzije analize koje praktikujemo kako bi se kandidat uputio na pravu akademsku adresu. Prva obuhvata analizu profila ličnosti i do sad ostvarenih rezultata, koja se prirodno naslanja na ono što su dugorični ciljevi akademskog nadograđivanja. Nakon toga se vrši evaluacija svih relevantnih opcija u odnosu na oblast interesovanja samog kandidata, koja je neraskidivo vezana za oblik finansiranja. Treća faza obuhvata analizu preferencija koje se odnose na destinaciju gdje kandidat željeli da nastavi studije, grad ili konkretan univerzitet, za slučaj da su ispunjeni prethodno navedeni uslovi. Svom poslu pristupamo veoma ozbiljno sa punim fokusom na svakog pojedinačnog klijenta, svijesni činjenice koliko uspješno savladavanje ovog koraka i upis u željenu obrazovnu instituciju u inostranstvu utiče na dalji razvoj jedne ličnosti. Mi kreiramo zadovoljne pojedince koji su temelj zdravog društva kome težimo. 

škole jezika

Škole jezika su jako bitan segment prilikom donosenja odluke o studiranju u inostranstvu...

osnovne studije

Osnovne studije su dio bazičnog paketa usluga koje nudimo, a ujedno i najzastupljeniji segment...

Master studije

Postdiplomske studije sve više dobijaju na popularnosti djelom i zbog činjenice da...

sportske stipendije

Danas je prava radost videti veliki broj mladih sportista koji imaju volju i želju da postanu vrhunski...


DESTINACIJE

  • Italija

  • Španija

  • Amerika

  • Holandija

  • Velika Britanija

  • Austrija