Sportske stipendije

Mi pomažemo mladim, talenovanim sportistima da dođu do američkih koledža i univerziteta. Naša usluga se sastoji od:


• Početne, besplatne kosnultacija

• Izbor univerziteta i programa po vašoj mjeri

• Organizovanje priprema za testove kao što su: SAT, ACT, TOEFL

• Priprema video materijala 

• Kontakt sa trenerima u Americi 

• Slanje aplikacija na odabrane univerzitete 

• Pripremu dokumentacije za USA vizu i vizni intervju 

Početne konsultacije 

Upoznajemo vas sa detaljima sporta i akademskih opcija u SAD-u. Takođe analiziramo vaš potencijal na osnovu vašeg sportskog dostignuća i akademskih uspjeha. Na osnovu toga pravimo detaljan aplikacioni plan posebno skrojen za vas.

Oraganizovanje pirprema za testove

U saradnji sa našom partnerskom školom, omogućujemo vam povoljne pripremne kurseve za polaganje SAT i TOEFL testa koji su jedan od uslova aplikacije za sporstke stipendije u USA.

Priprema video materijala

Uz pomoć profesionalne agencije za video montažu, pravimo poseban video koji predstavlja vas kao talentovanog sportistu američkim trenerima i time vam povećavamo šanse za veći iznos stipendije .

Kontakt sa trenerima u Americi 

Nakon izrađenog video materijala, kontaktiramo trenera na koledžima. Posle evaluacije vas kao kandidata, dobijamo odgovore u kom procentu bi stipendija bila dodeljena. 

Slanje aplikacija na odabrane univerzitete

Kada smo dobili odgovore od trenere, sužavamo izbor i apliciramo na one gde je ponuđena najveća stipendija, koji imaju dobar rang i gde biste mogli da ostvarite dobar i akademski i sportski uspjeh. 

Priprema dokumentacije za vizu

Aplikacije su poslate, koledž odabran i dobili ste odgovarajuću ponudu i primljeni na studije, vreme je za vizu.  Kao što znate, USA viza može da bude izuzetno težak proces i nema garancije da ćete je dobiti. Mi vam uz naše iskustvo, kontakte i savjetodavne usluge ovaj proces činimo neosetnim.

Početne konsultacije (početak 4.godine srednje škole)

Priprema video materijala

Priprema za testove SAT i TOEFL

Kontakt sa trenerima i njihov povratni odgovor

Slanje aplikacija 

Odgovor o prijemu na studije 

Priprema za vizu

Odlazak u USA